Радио Слободна Македонија-Медиумски покровител на фестивалот "Вардар филм прикажува македонски филмски класици".