Филмска ревија „Македонски филмски класици“ низ Македонија

Филмската ревија „Македонски филмски класици“ беше прикажана во следните градови:

Делчево (10-15.11.2015)

Битола (16-22.11.2015)

Охрид (09-13.11.2015)

Струмица (16-19.11.2015)

Неготино (09-13.11.2015)

Гостивар (04-10.11.2015)

Кичево (02-06.11.2015)

Струга (09-13.11.2015)

Крива Паланка (09-13.11.2015)

Прилеп (18-22.11.2015)

Македонски Брод (16-20.11.2015)

Дебар (09-13.11.2015)