Завршна сметка ( 603) за 2018 год.на НУФЦ „Вардар филм„